INTERNETOWE PORADY PRAWNE


Oferujemy profesjonalne porady prawne przez Internet.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego medium elektronicznego, uzyskujemy trzy znaczące przewagi w stosunku do tradycyjnych usług prawniczych:

Po pierwsze wygodę klienta - poradę prawną można otrzymać nie ruszając się z domu lub firmy.

Po drugie szybkość usługi - porada jest udzielana niezwłocznie, bez konieczności angażowania zaplecza biurowego czy ustalania terminu spotkania.

Po trzecie rozsądną cenę - porada udzielana przez Internet, przy zachowaniu jej wysokiego poziomu merytorycznego, jest znacząco tańsza od tradycyjnej.

FORMULARZ ZAPYTANIA

Najnowsze artykuły

Kilka słów o ubezwłasnowolnieniu


Odpowiedź na pytanie, jakie rozwiązania można zaproponować w sytuacji, gdy starsza osoba coraz gorzej radzi sobie z funkcjonowaniem w rzeczywistości, naraża się szczególnie na wykorzystanie tak osobiste, jak majątkowe ze strony osób trzecich, a problemy z nieodpowiedzialnymi i nieświadomymi decyzjami stają się notoryczne.
CZYTAJ WIĘCEJ >

ZNAJDŹ PRAWNIKA